Förbifart Hjulsta

  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/12/forbifart-hjulsta1.jpg
  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/12/forbifart-hjulsta2.jpg
  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/12/forbifart-hjulsta3.jpg

Beställare
NCC

Slutkund
Trafikverket

Var
Hjulsta

Utförandetid
2018- pågående

Typ av arbete
Betong arbeten