Miljösystem

Företagets övergripande inriktning inom miljöområdet är att begränsa negativ miljöpåverkan som följd av vår verksamhet. Vi gör därför aktiva och miljömedvetna val av produktsortiment och maskiner, transporter och återvinningssystem.

 

Miljöpolicy: ”Att utföra varje arbete så miljömedvetet som möjligt i samråd med Beställaren”
Miljöprogram: Vår verksamhet bedrivs efter ett fastställt miljösystem som är upprättat enligt samma principer som ISO 14001.
Ansvar och befogenheter: Ägare: Se till att personalen har tillräcklig kompetens eller får lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter. Att erforderliga resurser finns för verksamheten. Maskinförare: Följa företagets miljöpolicy.

En av våra specialiteter är källsortering av byggsopor direkt på arbetsplats, varvid väl inarbetade rutiner erhållits, samt ett stort miljömedvetande.

Leveransadress
Östlund Entreprenad AB
Funbo Lövsta
741 77 Uppsala
070-622 10 47
info@ostlundentreprenad.se

Orgnr: 556645-3998
Företaget innehar F-skattsedel