Kvalitetssystem

Att införa kvalitetssäkring betyder att arbetsrutiner systematiseras. Att skapa ordning och reda betyder att arbetsglädje och engagemang stimuleras.

Kvalitetstänkande måste omfatta alla. Motivation och yrkesstolthet är minst lika viktigt som utveckling av teknik och metoder. Därför är information, utbildning och delegering av ansvar avgörande förutsättningar.

Rätt kvalitet kräver medverkan av varje anställd.

 

Kvalitetspolicy  ”Att utföra varje arbete enligt Beställarens önskemål, till dennes belåtenhet och till lägsta möjliga pris.”
Kvalitetsledning  Vår verksamhet bedrivs efter ett fastställt kvalitetsledningssystem som är upprättat enligt samma principer som ISO 9001.
Ansvar och befogenheter Ägare: Att kvalitetspolicyn blir känd och tillämpas. Att personalen har tillräcklig kompetens eller får lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter. Att erfordeliga resurser finns för verksamheten. Maskinförare: Följa företagets kvalitetspolicy, samt rapportera avvikelser.

Leveransadress
Östlund Entreprenad AB
Funbo Lövsta
741 77 Uppsala
070-622 10 47
info@ostlundentreprenad.se

Orgnr: 556645-3998
Företaget innehar F-skattsedel