Celsius

Slutkund
Vasakronan

Platschef
Johan Löfkvist

Utförandetid
2018-04-01 — 2019-04-30

Typ av arbete
# Schakt på 18000m3
# Återfyllning med rörläggning för dag- och spillvatten
# Finplanering vid Celsius Science Park
# Platt- och kantstensättningar, asfaltering, planteringsytor, gräsytor och cykelställ

Leveransadress
Östlund Entreprenad AB
Funbo Lövsta
741 77 Uppsala
070-622 10 47
info@ostlundentreprenad.se

Orgnr: 556645-3998
Företaget innehar F-skattsedel