Celsius

  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/10/celsius6.jpg
  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/10/celsius5.jpg
  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/10/celsius3.jpg
  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/10/celsius4.jpg
  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/10/celsius2.jpg
  • https://www.ostlundentreprenad.se/wp-content/uploads/2019/10/Celsius1.jpg

Slutkund
Vasakronan

Platschef
Johan Löfkvist

Utförandetid
2018-04-01 — 2019-04-30

Typ av arbete
# Schakt på 18000m3
# Återfyllning med rörläggning för dag- och spillvatten
# Finplanering vid Celsius Science Park
# Platt- och kantstensättningar, asfaltering, planteringsytor, gräsytor och cykelställ