Miljösystem

Miljöpolicy: ”Att utföra varje arbete så miljömedvetet som möjligt i samråd med Beställaren”
Organisation Ägare
Ulf Östlund
Miljöansvarig
Ulf Östlund
Ansvar och befogenheter: Ägare: Se till att personalen har tillräcklig kompetens eller får lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter. Att erforderliga resurser finns för verksamheten.

Maskinförare: Följa företagets miljöpolicy.

Rutiner: Alla maskiner följer kraven enl. EU steg 2. Hydraulolja tillverkad av raps används i de maskiner där leverantörsgarantier medger detta. Spillolja omhändertas och transporteras till Kommunens miljöstation.
En av våra specialiteter är källsortering av byggsopor direkt på arbetsplats, varvid väl inarbetade rutiner erhållits, samt ett stort miljömedvetande.