Kvalitetssystem

Att införa kvalitetssäkring betyder att arbetsrutiner systematiseras. Att skapa ordning och reda betyder att arbetsglädje och engagemang stimuleras.

Kvalitetstänkande måste omfatta alla. Motivation och yrkesstolthet är minst lika viktigt som utveckling av teknik och metoder. Därför är information, utbildning och delegering av ansvar avgörande förutsättningar.

Rätt kvalitet kräver medverkan av varje anställd.

Kvalitetspolicy ”Att utföra varje arbete enligt Beställarens önskemål, till dennes belåtenhet och till lägsta möjliga pris.”
Organisation Ägare: Ulf Östlund
Kvalitetsansvarig: Ulf Östlund
Ansvar och befogenheter Ägare:
Att kvalitetspolicyn blir känd och tillämpas. Att personalen har tillräcklig kompetens eller får lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter. Att erfordeliga resurser finns för verksamheten.Maskinförare:
Följa företagets kvalitetspolicy, samt rapportera avvikelser.